czwartek, 17 maja 2012

Młodzi w Andaluzji

I had two strongly motivated climbers from The Climbing Arena “Up!” visit me in Andalucia at the beginning of May- Nina Gmiter (Wgore.pl,KW W) and Michal Wojewodzki  (Wgore.pl) , who decided to start their 2012 season in this region, in areas like La Muela, Archidona, Loja, Villanueva del Rosario. Being responsible for Nina’s and Michal’s climbing this season I wanted to help the young athletes build a strong foundation for the next months spent in the rocks.
Z początkiem maja pojawiła się u mnie w Andaluzji para mocno zmotywowanych wspinaczy warszawskiej areny wspinaczkowej "W góre". Mowa o Ninie Gmiter (Wgore.pl) i Michale Wojewódzkim (Wgore.pl), którzy postanowili rozpocząć sezon wspinaczkowy 2012 właśnie w andaluzyjskich rejonach, takich jak La Muela, Archidona, Loja, Villanueva del Rosario. Będąc odpowiedzialna za wspinanie skałkowe Niny i Michała w obecnym sezonie, postanowiłam stworzyć młodym zawodnikom idealną podbudowę pod kolejne miesiące spędzone w skałach.

From the first day we focused on quantity, in other words doing the so called “miles in rocks”. To their surprise they didn’t have a clue what they were climbing for the first week. They were only supposed to climb and not concentrate on the difficulty of the routes. After the first four days of quick tapering in these diverse climbing areas, Nina and Michal were prepared for confronting slightly harder routes. The first hits were the tough lines of La Muela.
Od pierwszego dnia "poszliśmy w temat ilości", czyli robienia tzw.km w skale. Ku zaskoczeniu obojga, przez pierwszy tydzień nie wiedzieli po czym się wspinają. Ich zadaniem było tylko się wspinać i nie koncentrować na trudnościach dróg. Po pierwszych czterech dniach szybkiego rozwspinania w rejonach o różnorodnym charakterze wspinania, Nina i Michał byli przygotowani na konfrontację z ciut trudniejszymi drogami. Na pierwszy rzut poszły wytrzymałościowe linie w La Mueli. 
 
As opposed to Nina, who is quite a durable type, Michal had to try and really convince himself to long climbing. As a specialist in short but replete routes he didn’t struggle to overcome the main difficulties of each climb. Upon getting his forearm used to distances longer than 15 metres (he mainly succeeded in lines tough and requiring durability and strength), he subsequently reached tops that were his personal records. 
W przeciwieństwie do Niny, będącej typem wytrzymałościowca, Michał musiał mocno przekonać się do długich wspinaczek. Jako specjalista od dróg krótkich i sytych, nie miał żadnego problemu z pokonywaniem głównych trudności każdej drogi. Po przyzwyczajeniu przedramienia Michała do wysiłku dłuższego niż 15 metrów (główne sukcesy osiągał w liniach o charakterze siłowym i wytrzymałościowo-siłowym) ,zawodnik sukcesywnie wpinał się do Topów lini, będących jego osobistymi rekordami. 

Thanks to her determination (leading two 8a+’s in one day) and high endurance, Nina finalised her stay with some really good results that raised her climbing level :) I congratulate both of them!

Most precious achievements:
Nina dzięki determinacji (prowadzenie dwóch 8a+ jednego dnia) jak również wytrzymałości na bardzo wysokim poziomie zakonczyła swój wyjazd  z bardzo dobrymi wynikami, które podwyższyły jej poziom wspinaczkowy :-) 
Obojgu gratuluję!
Najwartościowsze przejścia 
Nina's:
Niny:                                     
-Mar de Dudas 8a+ RP
-Rosa Magica 8a+ RP
-Chaman 8a RP
-Cenizo 7c OS
-wiele dróg do 7b+ OS

Michal's:

Michała:

-Chaman 8a RP
-Antonina 7c RP
-A-sombrao 7b+ OS
-wiele dróg do 7b OSI would like to thank Mr Jaroslaw Wojewodzki, Marcin Kopcinski, Katarzyna Buda, Michal Kwiatkowski and Tomek Pichlak for their help in making this trip a reality for Nina and Michal. p.s. And of course thank you for delivering my birthday present! :)

Podziękowania dla Pana Jarosława Wojewódzkiego, Marcina Kopcińskiego, Kataryny Buda, Michała Kwiatkowskiego i Tomka Pichlaka za pomoc w organizacji wyjazdu Niny i Michała.

ps.Oczywiście dziękuję za dostarczenie mojego prezentu urodzinowego :-) 

greetings
pozdrawiam serdecznie
Ola

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz