środa, 1 sierpnia 2012

Magic Wood


I have associated Magic Wood with something really magical. For a long time I had been thinking about confronting the boulders and getting to know what was magical about Magic Wood. Unfortunately most of the time it was turning out impossible due to lack of time or spending it on completely different climbing projects.

Magic Wood kojarzył mi się z czymś naprawdę magicznym. Od dłuższego czasu zastanawiałam się nad konfrontacją z bulderami i poznaniem tego co magiczne w Magic Wood. Niestety zawsze okazywało się to niemożliwe z powodu braku czasu lub poświęcenia go na zupełnie inne projekty wspinaczkowe.

This year I decided to “lick” the bouldering that would mainly focus on training and raising the levels of strength before climbing in Spain. That was exactly my intention and it got accomplished after a two-week stay in Switzerland.

W tym roku zdecydowałam się "liznąć" bulderingu, którego celem było dotrenowanie i podniesienie poziomu siły przed wspinaniem z liną w Hiszpanii. Dokładnie takie były moje założenia, które po dwu-tygodniowym pobycie w Szwajcarii zostały zrealizowane. 

Lots of rainfalls and poor weather conditions in the first week in Magic Wood did not thwart the plans that “my people”- Nina Gmiter, Michal Wojewodzki had- they came to Magic Wood with hopes to polish their forms gained on the wall. They both succeeded perfectly!

Spore opady deszczu i kiepskie warunki w pierwszym tygodniu pobytu w Magic nie zdołały pokrzyżować planów również ekipie "moich" ludzi (Nina Gmiter, Michał Wojewódzki) , którzy zawitali do Magic  z nadzieją doszlifowania formy uzyskanej na ścianie. 
Obojgu udało się to doskonale! 
My Michal also showed great shape as he promptly dealt with some nice boulders.

Świetną formą wykazał się również mój Michaś, który na szybkości uporał się z kilkoma ładnymi bulderami. 

Tomek Woch, who as the fifth person settled himself in Mercedes Vito and went with us to reconnoitre the forest, instantly got through with the Magic Wood classics. It’s also worth mentioning that Michal Wojewodzki caught on the European Junior Bouldering Championships in French L'Argentiere, where he managed to go through to the finals.
You can read about the effects of climbing at Magic Wood below J
Due to constant humidity and overfilled Toi-Tois ;) Magic Wood did not turn out as magical as I originally thought, but I will certainly go back there again… just a question when ;)


Tomek Woch, który jako piąta osoba zasiadła do Mercedesa Vito i udała się z nami na rekonesans lasu w błyskawicznym tempie uporał się z klasykami Magic. 
Warto również zaznaczyć,że Michał Wojewódzki „zahaczył” o Puchar Europy Juniorów w boulderingu we francuskim L'Argentiere, gdzie wywalczył start w finale.
O efektach wspinaczkowych w Magic przeczytacie poniżej :-)
Ze względu na ciągła wilgoć i przepełnione po brzegi toi-toie, ;-) Magic Wood okazał się dla mnie nie aż tak magiczny jak pierwotnie zakłam, jednak z pewnością tam wrócę... 
...pytanie tylko kiedy ;-) 


The most interesting climbing results were:

Najciekawsze efekty wspinania w Magic to:

ja:
Fingerlicker 7C+
Supernova 7C
Red Roses 7B
Schrotti 7B
Hageltrauma 7B
Nina Gmiter (KW Warszawa, Wgórę.pl):
Fingerlicker 7C+
Red Roses 7B
Michał Wojewódzki (UKA Warszawa, Wgórę.pl ,Adidas) :
Piranja 7C+
Du cote de Seshuan 7C+
Intermezzo 7C
Jack the Chipper 7C
Supernova 7C
Dinos don`t dynos 7B+
Michał Kwiatkowski:
Intermezzo 7C
Supernova 7C
Fight club  7C
Strib Langsam 7B+
Dinos don`t dynos 7B+


Tomek Woch:
Intermezzo 7C
Supernova 7C

                                      
greetings
pozdrawiam serdecznie
Ola