czwartek, 17 maja 2012

Młodzi w Andaluzji

I had two strongly motivated climbers from The Climbing Arena “Up!” visit me in Andalucia at the beginning of May- Nina Gmiter (Wgore.pl,KW W) and Michal Wojewodzki  (Wgore.pl) , who decided to start their 2012 season in this region, in areas like La Muela, Archidona, Loja, Villanueva del Rosario. Being responsible for Nina’s and Michal’s climbing this season I wanted to help the young athletes build a strong foundation for the next months spent in the rocks.
Z początkiem maja pojawiła się u mnie w Andaluzji para mocno zmotywowanych wspinaczy warszawskiej areny wspinaczkowej "W góre". Mowa o Ninie Gmiter (Wgore.pl) i Michale Wojewódzkim (Wgore.pl), którzy postanowili rozpocząć sezon wspinaczkowy 2012 właśnie w andaluzyjskich rejonach, takich jak La Muela, Archidona, Loja, Villanueva del Rosario. Będąc odpowiedzialna za wspinanie skałkowe Niny i Michała w obecnym sezonie, postanowiłam stworzyć młodym zawodnikom idealną podbudowę pod kolejne miesiące spędzone w skałach.

From the first day we focused on quantity, in other words doing the so called “miles in rocks”. To their surprise they didn’t have a clue what they were climbing for the first week. They were only supposed to climb and not concentrate on the difficulty of the routes. After the first four days of quick tapering in these diverse climbing areas, Nina and Michal were prepared for confronting slightly harder routes. The first hits were the tough lines of La Muela.
Od pierwszego dnia "poszliśmy w temat ilości", czyli robienia tzw.km w skale. Ku zaskoczeniu obojga, przez pierwszy tydzień nie wiedzieli po czym się wspinają. Ich zadaniem było tylko się wspinać i nie koncentrować na trudnościach dróg. Po pierwszych czterech dniach szybkiego rozwspinania w rejonach o różnorodnym charakterze wspinania, Nina i Michał byli przygotowani na konfrontację z ciut trudniejszymi drogami. Na pierwszy rzut poszły wytrzymałościowe linie w La Mueli. 
 
As opposed to Nina, who is quite a durable type, Michal had to try and really convince himself to long climbing. As a specialist in short but replete routes he didn’t struggle to overcome the main difficulties of each climb. Upon getting his forearm used to distances longer than 15 metres (he mainly succeeded in lines tough and requiring durability and strength), he subsequently reached tops that were his personal records. 
W przeciwieństwie do Niny, będącej typem wytrzymałościowca, Michał musiał mocno przekonać się do długich wspinaczek. Jako specjalista od dróg krótkich i sytych, nie miał żadnego problemu z pokonywaniem głównych trudności każdej drogi. Po przyzwyczajeniu przedramienia Michała do wysiłku dłuższego niż 15 metrów (główne sukcesy osiągał w liniach o charakterze siłowym i wytrzymałościowo-siłowym) ,zawodnik sukcesywnie wpinał się do Topów lini, będących jego osobistymi rekordami. 

Thanks to her determination (leading two 8a+’s in one day) and high endurance, Nina finalised her stay with some really good results that raised her climbing level :) I congratulate both of them!

Most precious achievements:
Nina dzięki determinacji (prowadzenie dwóch 8a+ jednego dnia) jak również wytrzymałości na bardzo wysokim poziomie zakonczyła swój wyjazd  z bardzo dobrymi wynikami, które podwyższyły jej poziom wspinaczkowy :-) 
Obojgu gratuluję!
Najwartościowsze przejścia 
Nina's:
Niny:                                     
-Mar de Dudas 8a+ RP
-Rosa Magica 8a+ RP
-Chaman 8a RP
-Cenizo 7c OS
-wiele dróg do 7b+ OS

Michal's:

Michała:

-Chaman 8a RP
-Antonina 7c RP
-A-sombrao 7b+ OS
-wiele dróg do 7b OSI would like to thank Mr Jaroslaw Wojewodzki, Marcin Kopcinski, Katarzyna Buda, Michal Kwiatkowski and Tomek Pichlak for their help in making this trip a reality for Nina and Michal. p.s. And of course thank you for delivering my birthday present! :)

Podziękowania dla Pana Jarosława Wojewódzkiego, Marcina Kopcińskiego, Kataryny Buda, Michała Kwiatkowskiego i Tomka Pichlaka za pomoc w organizacji wyjazdu Niny i Michała.

ps.Oczywiście dziękuję za dostarczenie mojego prezentu urodzinowego :-) 

greetings
pozdrawiam serdecznie
Ola

wtorek, 15 maja 2012

Mercedes-Benz Auto Idea

I am very pleased to announce that I have new partners: Mercedes- Benz Auto Idea, who will be supporting me during this season. 
Z ogromną przyjemnością chciałam poinformować o nawiązaniu współpracy z firmą Mercedes-Benz Auto Idea, która bedzię wspierała mnie w sezonie 2012.

greetings 

pozdrawiam

Ola

Rosa OS :-)


Gentle on-sight accents in the last weeks have been caused by the necessity to rest from hard RP (which without a doubt is my main aim in this season). So the leading of Rosa Magica 8a+ I owe to La Rubia (8c+), from which I needed a bit of a rest. Literally after a few climbing sessions in the “exquisite blonde” I decided to make for La Muela and try and test myself in the 35 metre slightly overhung Rosa.
Delikatne akcenty On-sightowe w minionych tygodniach są spowodowane- koniecznością odpoczęcia od trudnego RP (które jest bez wątpienia moim celem głównym w tym sezonie).
Dlatego prowadzenie Rosa Magica 8a+, zawdzięczam La Rubi (8c+), od której na moment musiałam odpocząć.Dokładnie-po kilku sesjach wspinaczkowych w „przepięknej blondynie” postanowiłam udać się do La Mueli  i sprawdzić się w 35 metrowej lekko przewieszonej Rosie. 

That day I managed to kill two birds with one stone: rest from hard climbing in Rosario, see to the young athletes from Arena Wspinaczkowa “W Gore” (The Climbing Arena “Up!”) currently staying in Andalucia to ensure they would get through their projects, and also lead my own on-sight J
As a climber of a very little on-sight nature I am even happier for raising my own level in this particular style…
Tego dnia udało się upiec kilka pieczeni na jednym ogniu. Mianowicie : odpocząć od ciężkiego wspinania w Rosario, dopilnować przebywających w Andaluzji młodych zawodników Areny Wspinaczkowej „W Górę” aby uporali się ze swoimi projektami, jak również poprawadzić własny On Sight :-)
Jako wspinacz natury mało onsajtowej tym bardziej cieszę się z podniesienia własnego poziomu w tym stylu ... 

pozdrawiam 
Ola