niedziela, 22 kwietnia 2012

Kwiato plus 8b+ itp
I hate hangboards/ I detest gyms”- that’s often what Michal would say and I had to listen to his moans during winter training cycle. I would also often reply saying “Calm down and stop debating. Trust in what you do and the results in near future will be rewarding.” ;)

 We didn’t have to wait for the results for long. Michal as a climber (originally showing little efficiency or endurance, with finger strength leaving lots to be desired) after working out hard during winter excelled himself bringing the minimum trip plan to a fast fruition ;) The first one to beat from his list of challenges was Rosa Magica, on the main wall of La Muela, graded at 8a+. Meanwhile, whilst working on the nearby harder line, he surmounted two durable-forcible 8a’s: Chaman and Impressionante, which, as it turned out, were an ideal foundation for then completing an 8b Inopia.


„Nie nawidzę chwytotablicy /nie znoszę siłowni” -to częste teksty Michała, które musiałam wysłuchiwać w okresie zimowego cyklu treningowego… Często odpowiadałam: „uspokój się i uwierz w to co robisz, a będzie tego genialny efekt w najbliższej przyszłości! ;-)" Na efekty długo nie trzeba było czekać ;-) Michał jako wspinacz (pierwotnie dysponujący niską wydolnością i wytrzymałością , z siłą palców, która pozostawiała wiele do życzenia po dobrze przepracowanej zimie zrealizował plan wyjazdu minimum w bardzo szybkim tempie ;-) Jako pierwszą z listy przejść, pokonał – Rosa Magica, biegnącą główną ścianą rejonu La Muela wycenioną na 8a+. W międzyczasie pracując nad sąsiednią trudniejszą linią, uporał się z dwiema wytrzymałościowo-siłowymi 8a: „Chaman” i „Impressionante”, które jak się okazało były idealną podbudową pod pokonaną w następnej kolejności „Inopia” 8b.
Me and Kwiat would spend the rainy days climbing OS as humidity would not allow any concrete setting in the newly discovered Archidona. The result of the two-day visit to Poema Roca (El Chorro) was Michal completing a 7c+ and 8a OS preceded with clipping in the chain on 4 different 7c’s (including a cheated 7c+ Hamunaptra ;))

Deszczowe dni postanowiliśmy wspólnie z Kwiatem wykorzystać na wspinanie się OS, gdyż wilgoć nie pozwalała na sensowne wstawki w nowo odwiedzonej Archidonie. Efektem dwu- dniowej wizyty w Poema Roca (El Chorro)  było poprowadzenie przez Michała 7c+ i 8a OS (poprzedzonych wpięciem się do łańcucha 4 innych 7c, w tym jednej oszukanej 7c+ czyli „Hamunaptra” ;-) )


At that point I knew my ward did not waste winter ;))

No, he didn’t waste it… which has been quite strongly emphasised today when after a 2 hour climb on Salas (8b, Archidona) he beat the top, very fingery boulder and clipped in. So the originally not very resistant and not-fond-of-holes Michal managed to complete what normally predisposes tough climbers with strong fingers ;D

Już wtedy wiedziałam że mój podopieczny nie zmarnował zimy ;-) 

Nie, nie zmarnował… co mocno zostało zaznaczone dnia dzisiejszego kiedy Michał po 2h wspinaczce po „Salas” 8b+ w Archidonie, pokonał górny bardzo palczasty bulder i wpiął się do stanu. Pierwotnie mało wytrzymałościowy , nie lubiący dziurek … zaliczył  to co predysponuje wspinaczy wytrzymałościowych z silnymi palcami ;-D

I myself conquered the aforementioned 8a, 7c+ and 7c OS in El Chorro. Meanwhile I also hampered my project in Archidona- by snapping a very important only for me (and used only by me) hold without which the easy area in between two boulders became hard.. In addition I learned the hard way what other people climbing together with me must feel like…:D the motif of 2h belaying someone en route..

Jeśli chodzi o mnie to po bardzo mocno odczułam na własnej skórze co musza przeżywać  osoby wspinające się ze mną… :-D  2h asekuracja  kogoś w drodze nie należy do najprzyjemniejszych ;-) 
Co do wspinania: w El Chorro pokonałam również wyżej wymienione 8a, 7c+ i 7c OS.
i dodatkowo utrudniłam sobie projekt w Archidonie – urywając bardzo ważny chwyt bez którego łatwy teren między dwoma bulderami stał się ciężki.   

ps.Greatest thanks to Jose K who recommended some fantastic routes in Chorro! 
ps.Pięknie dziękuję Jose K., który polecił nam fajne drogi w Chorro!

pozdrawiam :-) 
Ola


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz