poniedziałek, 9 kwietnia 2012

Andalucia/ Andaluzja 2012


climbing in Loja/wspinanie w Loja fot.A.Taistra


The last few days in Poland I spent clearing up any current matters so that I could, with a peace of mind, travel to Spain for 2.5 months and focus purely on climbing. Last visit to Marcin Bończa-Tomaszewski and a recap of our activity so far (contestant- nutritionist), the recent starting on Warszawianka (Climbing Arena “Up”) and a farewell to Marcin K’s vest, the last meeting with my “competitors” and Saturday’s session with Misja and Wera, the last one before the trip. Despite the rush and the fast pace I lived in for the last few weeks in Warsaw, I mainly and strongly concentrated on the trip to Andalucia… which had occupied my mind since I left Spain in December.


Ostatnie dni w Polsce były poświęcone na pozamykanie wszystkich spraw bieżących, po to aby spokojnie udać się na 2,5 miesięczny wyjazd do Hiszpanii i móc w pełni skoncentorować się na wspinaniu. Ostatnia wizyta u Marcina Bończa-Tomaszewskiego i podsumowanie naszej dotychczasowej działalności (zawodnik-dietetyk), ostatni rozruch na Warszawiance ("Arena wspinaczkowa w górę") i pożegnanie się z kamizelką Marcina K. ;-),ostatnie spotkanie z grupą moich "zawodników" i sobotni- ostatni przed moim wyjazdem trening z Misią i Werą.Pomimo biegu i szybkiego tempa w jakim żyłam w ostatnich tygodniach pobytu w Warszawie niezwykle mocno koncentrowałam się na wyjeździe do Andaluzji... którym właściwie żyłam odkąd opuściłam Hiszpanię w Grudniu ;-)

idealne pożegnanie fot.M.Kwiatkowski

I spent the first two weeks in Andalucia tapering (Loja, La Muela) before I decided to “touch” something harder.
Pierwsze dwa tygodnie w Andaluzji przeznaczyłam na rozwspinanie (Loja, La Muela), po którym zdecydowałam się na "dotknięcie" czegoś trudniejszego.
Chaman (8a) La Muela fot.M.Kwiatkowski

Michaś na Impresionante (8a) La Muela fot.A.Taistra

Andaluzja fot.A.Taistra

Michał w Loja fot.A.Taistra

Michał na "Rosa Magica" 8a+ w La Muela fot. A.Taistra

"Fumanchu" 8a+ fot.M.Kwaitkowski

 "Fumanchu" 8a+ fot.M.Kwaitkowski

Z Ritą ;-) fot.M.Kwiatkowski

obiadek fot.A.Taistra

greetings

pozdrawiam :-)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz